Zoek op deze website

Sponsored Links

Bezoekers

We hebben 7 gasten en geen leden online

Welkom op de website van het Spiritueel Weekend!

Het concept van het "Spiritueel Weekend" is ontstaan in 2006 en werd toen voor het eerst georganiseerd te Nieuwpoort door Erwin Pelgrim (zie foto rechts). In 2008 werd dit op dezelfde lokatie herhaald en werd het weekend uitgebreid tot een 3-daagse om zo ook de scholen de kans te geven een bezoek te brengen. Uit de editie van 2008 is het idee ontstaan om ditzelfde concept ook elders in België tot uitvoering te brengen, beginnende met Antwerpen, gekend als een multiculturele metropool.

Onze hoofddoelstelling is tweevoudig. Ten eerste het samenbrengen van verschillende religieuze en levensbeschouwelijke stromingen, en een onderlinge positieve samenwerking bevorderen waarbij eenieder alsnog zijn integriteit behoudt tegenover zijn/haar overtuiging. Ten tweede het informeren van bezoekers over de bestaande stromingen, zonder hierbij te hervallen in een patroon van prediken.

In de praktijk brengen we dit tot uitvoering door het organiseren van een "Spiritueel Weekend" in de vorm van een soort "congres", waarbij alle deelnemende religies een eigen infostand hebben (allen gezamenlijk in één zaal om interne communicatie te borderen), en zodoende alle bezoekers kunnen informeren over hun levensbeschouwelijke overtuiging. Tegelijkertijd gaan er tijdens dit weekend ook geregeld lezingen en kleine workshops door in een apart lokaal, waarbij elke deelnemende strekking iets kan organiseren. Een oecumenische dienst (Eenheidsviering) wordt georganiseerd op zondag ochtend, waarbij een vertegenwoordiger van elke deelnemende strekking een rol speelt in de dienst.

Het is onze hoop en intentie dat dit concept zich verder mag uitbreiden in andere Belgische provincies en steden, om zo de levensbeschouwelijke communicatie onderling op lokaal niveau zoveel mogelijk te bevorderen.We staan dan ook open voor samenwerking met gelijkaardige organisaties elders in België, en deze website is bedoeld om informatie te verstrekken over alle zulke weekends.

Wij nodigen u uit om onze website te bekijken. Onder de link "Spiritueel Weekend" vindt u informatie terug over het eerstvolgende Spiritueel Weekend dat op het agenda staat, en u zal ook links terugvinden naar informatie en verslagen over voorgaande edities.

Bent u geïnteresseerd in dit concept en wenst u op de hoogte te blijven van onze activiteiten? Schrijf u dan zeker in op onze mailing lijst!