Zoek op deze website

Sponsored Links

Bezoekers

We hebben 10 gasten en geen leden online


ASATRU


WERKGROEP TRADITIE VZWTraditie vzw werd in de zomer van 1993 in het leven geroepen door een groep mensen die actief waren in de brede Vlaamse Beweging en begaan waren met ons erfgoed. Ze wilden voorkomen dat ons natuurlijk cultureel en religieus patrimonium in postmoderne tijden compleet verloren zou gaan. Het werd hierbij raadzaam geacht onze gebruiken, zoals die werden onderhouden door de nog bestaande volkskunstgroepen, opnieuw te voorzien van de diepere bodem die ze ooit bezaten. Met diepere bodem werd voornamelijk gedacht aan het voorchristelijke fundament waarbinnen het katholieke christendom met wisselend succes wist te incultureren. De invalshoek van Traditie vzw is bijgevolg nieuwheidens.

Vanaf het vroegste begin werd er binnen de beweging veel aandacht besteed aan het aspect %u2018vorming%u2019. Bronteksten werden bestudeerd, metafysisch-filosofische denkpistes bewandeld en nieuwheidense auteurs gelezen en besproken teneinde te ontdekken of er zoiets bestaat als een nieuwheidense doctrine. In wezen is die vormende component altijd opvallend aanwezig gebleven binnen Traditie vzw. Dit gaf onder impuls van haar eerste voorzitter aanleiding tot de interne uitbouw van een primordialistische doctrine en een ásatrú-invulling die de leden tot inspiratiebron konden (en kunnen) dienen.

Naast het studie-aspect ontwikkelde de beweging zich ook op andere vlakken. Er werd een achttal jaren geleden een zangkoor opgericht %u2013 de Lorelei %u2013 dat zich tot doel stelde (en stelt) het liedjespatrimonium van onze streken levend te houden en tegelijk onze traditionele dansen niet uit het oog te verliezen. Zo werden onze vormingsavonden meer dan eens omkaderd met passende seizoensdansen. Er werd in 2004 een wandelgroep in het leven geroepen %u2013 Wodans Heir %u2013 om jong en oud op avontuurlijke wijze vertrouwd te maken met de wortels van ons religieuscultureel erfgoed en de Vlaamse natuur. Gezien we over een schat aan volksverhalen beschikken, achtten we het tevens raadzaam een reizende vertelgroep %u2013 de Witte Wieven %u2013 in het leven te roepen, die de tanende verteltraditie tijdens de wintermaanden nieuw leven inblaast. Tegelijk viert Traditie vzw jaarlijks het Joelfeest, een Oosterfeest voor kinderen en een variabel feest. We stelden jaren geleden een erkende cursus Traditionele Religie samen voor leerlingen tussen 13 en 18 jaar en waren een drijvende kracht achter de officiële erkenning van het feit dat de asse van de overledene mee naar huis mag worden genomen. In 1998 lag Traditie vzw aan de basis van de oprichting van het Wereld Congres voor Etnische Religies (WCER) in Vilnius.

Onze doelstellingen hierbij zijn nog steeds even duidelijk: we willen het natuurlijk erfgoed van deze streken bewaren, herdynamiseren en doorgeven aan komende generaties. Door de jaren heen evolueerde Traditie vzw naar een evenwichtige niet-reactionaire vrijdenkende vereniging die het Mysterium huldigt en haar leden uitnodigt het eigen erfgoed te beleven en er in open geest over te reflecteren.


Website: http://www.traditie.be/
Facebook adres: http://www.facebook.com/home.php#/group.php?gid=40951669286&ref=ts