Zoek op deze website

Sponsored Links

Bezoekers

We hebben 7 gasten en geen leden online


GREENCRAFT WICCA


GREENCRAFT VZW

 


Gesticht in 1997 is de gelicencieerde Greencraft Traditie uitgegroeid tot een Wicca  Traditie die meer en meer in 1 adem genoemd wordt naast de Gardneriaanse en Alexandrijnse Traditie. De inzichten van onze Alexandrijnse stichters, gekoppeld aan hun jarenlange praktijk, maakt dat de Greencraft Traditie uitgegroeid is tot een unieke Wicca Traditie zonder voorgaande. De Greencraft eert het familiale aspect en bevordert de vriendschap en Liefde tussen alle mensen, Wiccan of andersdenkend.

Wicca is een ervarings,  natuur- en mysteriereligie. Wicca wordt gelijkwaardig beoefend door zowel mannen als vrouwen uit alle geledingen van de bevolking en ongeacht leeftijd of sexuele geaardheid. Ze beleven de Wicca alleen of in groepsverband, in covens. Ze komen samen op open plekken in het bos, langs het strand, waar dan ook in de natuur, in woonkamers die telkens tot een tempel omgebouwd worden, of in ruimtes die enkel voor rituelen bestemd zijn. Ze komen bijeen bij Volle Maan of bij het wisselen van de seizoenen en brengen zichzelf in harmonie met de krachten van de Natuur.Ze vereren de %u201COude Goden en Godinnen%u201D, de goddelijke energieën die reeds lang in het Europa van voor onze  jaartelling vereerd werden. In tegenstelling tot veel monotheïstische godsdiensten hebben Wicca%u2019s of heksen een politeïstische beleving van het goddelijke.  Een bijzondere plaats wordt daarbij ingenomen door wat Wicca%u2019s %u201Cde God%u201D en %u201Cde Godin%u201D noemen. Met %u201Cde God%u201D wordt meestal de Gehoornde Wilde God van de mannelijke krachten in de natuur bedoeld en vaak wordt hij Kernunnos, Karnayna of Pan genoemd. Het is de God zoals onze verre voorouders hem afbeelden in grotschilderingen uit de steentijd.

De Godin is zijn gemalin en wordt soms met Aradia, Kerridwen, Gaia of Isis aangeduid. De Aarde is haar levend lichaam, de zeeën zijn haar schoot en in de hemel herkennen de Wicca%u2019s haar in de getijden van de Maan. In verschillende Wiccatradities gebruikt men meestal verschillende namen voor %u201Cde God%u201D en %u201Cde Godin%u201D maar vaak is men geinteresseerd in elk pantheon.

 

Wicca is geen bekeringsreligie en ook geen openbaringsreligie. Er zijn vele paden die de zoekende mens bewandelt en ieders pad is heilig. Ieders godsbeeld bevat een deel van de waarheid. Door de Natuurkrachten te vereren, zowel binnen als buiten de mens, trachten de Wicca%u2019s de essentie van de Natuur van het Universum en van de eigen Psyche te vatten.

Doordat Wicca een natuurreligie is, is men er zich ook sterk bewust van de ecologische dimensie en ziet men de mens niet als %u201Coverheerser%u201D van de %u201Cschepping%u201D maar als een onderdeel van al wat is.
Wicca staat  open voor de sacrale dimensie van zowel mens als dier, boom, heuvel of bron, het landschap, de Aarde en het Universum. Eén van de grote doelen van de Wicca is het herstellen van de %u201Cheelheid%u201D en harmonie van alle leven als materiele manifestatie van het Goddelijke.


Website: http://www.greencraftwicca.org/